Referenties

Tja, belangrijk om te weten voor wie we werken of hebben gewerkt. Ik kijk er ook altijd bijna als eerste naar. Het geeft vertrouwen. Want als anderen je voor zijn gegaan, weten ze in ieder geval wat ze doen. 

En dat vertrouwen is nou net een belangrijk thema in dit werk! Opdrachtgevers geven mij niet alleen hun woning in beheer maar willen er ook op kunnen vertrouwen dat je het daar dus niet of zo min mogelijk met anderen over hebt. Niet omdat er iets te verbergen is. Maar het hebben van geld, een tweede of derde huis of willen investeren in vastgoed is niet voor iedereen weggelegd en met bezit loop je niet te koop.

Kortom, ik kan je in een persoonlijk gesprek vertellen wat wij doen maar ik praat niet over anderen. In ieder geval noem ik geen namen van investeerders of opdrachtgevers.  Er volgt nu dus geen lijst van referenties.