Privacyverklaring 2018/2019

Privacy is voor iedereen een grondrecht, daarom geldt de AVG ook voor iedereen. Door de digitalisering van de wereld om ons heen staat privacy steeds meer op de tocht. En daarom moet de privacy van jou en mij worden beschermd door de wet. Je mag van de wet alleen persoonsgegevens verwerken als er sprake is van een rechtmatige verwerkingsgrond. De AVG spreekt over verschillende gronden: toestemming, uitvoering overeenkomst, vitaal belang, wettelijke plicht/publieke taak, gerechtvaardigd belang.

Voor Aliis non sibi (ANS) zijn hiervan de volgende punten interessant:

 1. Toestemming
  Je mag persoonsgegevens verwerken als de betrokken personen hiervoor toestemming verlenen. Bijvoorbeeld als het gaat om zgn. bijzondere persoonsgegevens.
 2. Uitvoering overeenkomst
  Je mag gegevens verwerken als dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst. In de samenwerking met ANS is dit een beheerovereenkomst.
 3. Wettelijke verplichtingen
  ANS heeft de verplichting om conform de beheerovereenkomst en de huurovereenkomst een huurdersregister bij te houden.
 4. Vitale of gerechtvaardigde belangen
  Wanneer het noodzakelijk is om persoonsgegevens te verstrekken ter voorkoming van schade en/of acute situaties in het belang van de eigenaar van het vastgoed en/of de huurder van (een deel van) de woning.

In de AVG heeft iedereen ook een aantal rechten waaraan moet worden voldaan waaronder inzagerecht, recht op verbetering en vernietiging en recht om vergeten te worden. Omdat Aliis non Sibi met persoonsgegevens werkt, houden we daar dus rekening mee. We gaan namelijk met jou en anderen contractuele verplichtingen aan. Die hebben financiële, juridische en administratieve gevolgen. Met een contract of (huur)overeenkomst dekken we veel van deze punten af. Het is dus van belang om alle documenten goed door te lezen voor ondertekening. Toch zetten we wat we doen met jouw persoonsgegevens nog even op een rijtje in onze privacyverklaring.