Geen zin of tijd om in het VVE bestuur te zitten?

Vanaf twee aparte woningen in een blok en onder één dak moet je al samen kijken naar het onderhoud van de buitenkant van het gebouw. Hiervoor richt je een Vereniging van Eigenaren (VvE) op. 

Het is al sinds 1 mei 2008 wettelijk verplicht om als VvE een reservefonds op te zetten voor groot onderhoud en ingeschreven te zijn bij de KvK. Bij Hiervoor is bij een middelgrote en grote VvE een bestuur nodig

Soms kun je het heel goed vinden met je buren en kom je er samen jaarlijks wel uit. Maar bij veel appartementen in één gebouw, krijg je meer leden en grotere verantwoordelijkheden.  Naast de vergadering van eigenaars (ALV) heeft een VvE een bestuur, dat gekozen wordt door de vergadering en zijn bevoegdheid ontleent aan de wet, de splitsingsakte, het splitsingsreglement en de besluiten van de vergadering van eigenaars. Het bestuur heeft een belangrijke taak: ze is verantwoordelijk voor een begroting van duizenden euro’s. En in het reservefonds kan ook veel geld zitten. Daarnaast kost het besturen van een VvE soms veel tijd en energie. Daar heeft niet iedereen zin in of de capaciteiten voor. De VvE leden mogen ook een externe bestuurder kiezen. 

De taken van het bestuur zijn bijvoorbeeld: 

– opstellen van de jaarstukken na afloop van het boekjaar
– 
opstellen van de begroting voor het nieuwe boekjaar
– 
afsluiten van voorgeschreven verzekeringen
– 
beheren van de financiën van de VvE vaststellen en incasseren van de maandelijkse bijdragen
– 
bijhouden wie de huidige bewoners zijn
– 
beoordelen of toegang tot een privégedeelte nodig is om werkzaamheden aan gemeenschappelijke zaken (bijvoorbeeld het dak) te kunnen uitvoeren
– 
uitvoeren van besluiten die de vergadering van eigenaars heeft genomen beslissing nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes en zaken
– 
het uitschrijven van vergaderingen

Je kunt deelname aan de ALV uitbesteden en mij hiervoor machtigen om je te vertegenwoordigen. Leden van een VvE kunnen bij gebrek aan goed bestuur ook kiezen voor een externe bestuurder. 

Meer weten of kennis maken?